Novinky / Aktuality

10.6.2014

Nabídka služeb pro rok 2014- PDF

více


16.5.2014

Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

29.4.2014

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., […]

více


Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli

Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto je riziko vzniku problematické pohledávky mezi občany velmi vysoké.

Vymáhání takové pohledávky je v praxi velmi obtížné a mnohdy nemožné. Mnohdy je forma smlouvy zpracována chybně a nedostatečně nebo v rozporu s právním řádem. Dále bývá pohledávka promlčená, zanedbaná, právně nejistá nebo nevymahatelná z důvodu nulové bonity dlužníka. Věřitelé si často svých pohledávek příliš nepovažují a nestarají se o ně, jak ukládá zákon, s péčí řádného hospodáře, v konci k jejich vlastní újmě.

Tyto právní vztahy tedy vykazují velkou míru laického přístupu, laického posuzování a úsudků. Tyto úsudky a praktiky jsou provázeny řadou chyb, domněnek a mýtů a dokonce „nekalých“ praktik a mnohdy trestnou činností. To ve finále znemožňuje výkon práva, vymožení pohledávky a tedy neplnění závazkových vztahů v souladu s právním řádem a podle zásad spravedlnosti. Rozhodně je lepší vzniku problematické pohledávky předcházet. Přijďte se poradit, jak dokumenty související s pohledávkou správně uzavřít. Bezplatně vám poradíme a připravíme požadované dokumenty k využití v praxi.

Mgr. Kiliján Ivan, člen vedení společnosti