Novinky / Aktuality

10.6.2014

Nabídka služeb pro rok 2014- PDF

více


16.5.2014

Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

29.4.2014

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., […]

více


Souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Tímto přečtením uděluji konkludentní souhlas společnosti REVITAL SERVIS s.r.o. Politických vězňů 934/15,Praha 1,IČ:28271076, www.revitalservis.cz e-mail

kilijan@revitalservis.cz,revitalservis@revitalservis.cz,tomas.kilijan@revitalgroup.cz,

kilijan@revitalgroup.cz /dále správce/

souhlas k tomu, aby zasílala svá obchodní sdělení na e-mailovou adresu a aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu název společnosti, sídlo, IČ, e-mail, případně u fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, PSČ  a e-mail.

E-mailovou korespondenci strany považují za pravou a platnou, a souhlasí se zasílám faktur a dalších sdělení touto cestou.

Osobní údaje budou zařazeny do databáze za účelem jejich zpracování, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán písemnou formou.